Contributie

                                                      

                                                                                                :      

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, telkens in de laatste week van derde maand van het lopende kalenderkwartaal. Inschrijvingen worden gelijktijdig met de eerste contributie-innig                betaald. De contributie wordt ook in de maanden juli en augustus doorbetaald.

     

 

Inschrijfgeld:

Jeugdleden 

€   10,00   [eenmalig]


Seniorleden

€   15,00   [eenmalig]

Contributie

Jeugdleden 

€     84,00 per jaar

€ 21,00 per kwartaal


Seniorleden

€   120,00 per jaar

€ 30,00 per kwartaal