Contributie

                                                      

                                                                                                :      

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, telkens in de laatste week van derde maand van het lopende kalenderkwartaal. Inschrijvingen worden gelijktijdig met de eerste contributie-innig                betaald. De contributie wordt ook in de maanden juli en augustus doorbetaald.

 
Om de club financieel gezond te houden heeft het bestuur tijdens de ALV [2023] om de contributie vanaf het 2e kwartaal 2023

te laten stijgen. De ALV heeft hierin toegestemd.    

 

Inschrijfgeld:

Jeugdleden 

€   10,00   [eenmalig]


Seniorleden

€   15,00   [eenmalig]

Contributie tot 1e kw 2023

Jeugdleden 

€     84,00 per jaar

€ 21,00 per kwartaal


Seniorleden

€   120,00 per jaar

€ 30,00 per kwartaal

Contributie vanaf 2e kw 2023

Jeugdleden 

€     90,00 per jaar

€ 22,50 per kwartaal


Seniorleden

€   130,00 per jaar

€ 32,50 per kwartaal