Inschrijf- en machtigingsformulier Junioren

INSCHRIJFFORMULIER MET AUTOMATISCHE INCASSO


Klik  op de 'Formulieren-knop' als u gebruik wilt maken van het incasso inschrijfformulier. Hiervoor is een IBAN/ rekeningnummer + handtekening verplicht. U dient dan tevens het machtigingsformulier én de gezondheidsverklaring van uw kind in te vullen en te ondertekenen.  Deze formulieren worden tevens gedownload. 


Gelieve alle  ingevulde en getekende formulieren aan een van de bestuursleden/ trainers te overhandigen

dan wel middels een scan via E-mail naar:


Secretariaat Nibac '79

Tudderenderweg 145

6137 CC  Sittard

info@nibac79.nl