Handige info voor nieuwe leden

Hierbij heten wij u van harte welkom als lid van de Nieuwstadtse Badminton Club Nibac’79. Ter informatie volgen enkele mededelingen van huishoudelijke en financiële aard.

Locatie

Nibac’79 speelt in sporthal ‘De Sjirp’, Burgemeester Willemeplein 1, 6118 EA, Nieuwstadt.

Speeltijden:

Maandag
10:00 – 11:30 uur

[senioren]

Donderdag
19.00 – 20.00 uur

[junioren tot 18 jaar]

Donderdag
20.00 – 21.30 uur

[senioren]

N.B. Tijdens feestdagen en gedurende de zomervakantie (basisschool) is de sporthal gesloten.

Contributie

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, telkens in de laatste week van derde maand van het lopende kalenderkwartaal. Inschrijvingen worden gelijktijdig met de eerste contributie-inning betaald. De contributie wordt ook in de maanden juli en augustus doorbetaald.

Bekijk hier de prijzen van de contributie.

Trainingen

Jeugdleden
[donderdag van 18:30 tot 20:00 uur]

Seniorleden
[in overleg / bij voldoende belangstelling]

Trainingskosten:
– Voor jeugdleden worden er géén extra kosten in rekening gebracht.
– Voor seniorleden wordt er vooraf bepaald of er een eigen bijdrage moet worden betaald.

Opzeggen lidmaatschap

Afmelden kan per kalenderkwartaal (dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Afmelden dient schriftelijk te geschieden uiterlijk de 15de van de maand voorafgaande aan de opzegdatum. Afmelden houdt automatisch het intrekken van de incassomachtiging per dezelfde datum in.
Zie ook de privacyverklaring op onze website. U wordt tevens afgemeld bij de Badminton Bond.

Overige acties

Na inlevering van het inschrijfformulier wordt u aangemeld als lid bij de Badminton Bond.
U bent dan tevens verzekerd voor o.a. lichamelijk letsel.