Informatie voor nieuwe leden


info@nibac79.nl

 

Hierbij heten wij u van harte welkom als lid van de Nieuwstadtse Badminton Club Nibac’79.

Ter informatie volgen enkele mededelingen van huishoudelijke en financiële aard.

 

Nibac’79 speelt in sporthal ‘De Sjirp’,  Susterderweg 25, 6118 CP Nieuwstadt.

 

N.B. Tijdens feestdagen en gedurende de zomervakantie (basisschool) is de sporthal gesloten.


                                                                                               :      


De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, telkens in de laatste week van derde maand van het lopende kalenderkwartaal. Inschrijvingen worden gelijktijdig met de eerste contributie-innig betaald. De contributie wordt ook in de maanden juli en augustus doorbetaald.

 

Op dit formulier is onze privacyregeling [verklaring] van toepassing. 

 

 

Speeltijden:

Maandag

10:00 - 11:30 uur 

[senioren]

Donderdag

19.00 - 20.00 uur

[junioren tot 18 jaar]

Donderdag

20.00 - 22.00 uur

[senioren]

Inschrijfgeld:

Jeugdleden 

€   10,00   [eenmalig]


Seniorleden

€   15,00   [eenmalig]

Contributie

Jeugdleden 

€     90,00 per jaarg

€ 22,50 per kwartaal


Seniorleden

€   130,00 per jaar

€ 32,50 per kwartaal

Trainingen:

Jeugdleden 


Seniorleden

[donderdag van 18:30 tot 20:00 uur]

[in overleg  /  bij voldoende belangstelling]

Trainingskosten


Voor jeugdleden worden er géén extra kosten in rekening gebracht.

Voor seniorleden wordt er vooraf bepaald of er een eigen bijdragen moet worden betaald.

Opzeggen lidmaatschap:

Afmelden kan per kalenderkwartaal (dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).  Afmelden dient schriftelijk te geschieden uiterlijk de 15de van de maand voorafgaande  aan de opzegdatum. Afmelden houdt automatisch het intrekken van het  incassomachtiging per dezelfde datum in.

Zie ook de privacyverklaring op onze website. U wordt tevens afgemeld bij de Badminton Bond.

Na inlevering van het inschrijfformulier wordt u aangemeld als lid bij de Badminton Bond.           

U bent dan tevens verzekerd voor o.a. lichamelijk letsel.              

Overige acties: